Tjänster

LANTBRUKSAVBYTARE

Jag kan mjölka dina kor och ta hand om andra sysslor på gården när du behöver vara ledig, eller tillfälligt saknar ett par extra händer.

Introduktionsbesöket bjuder jag på.

IMG_1613_edited.jpg
SKOGSVÅRD

Jag kan röja ungskog och nyplantera mindre hyggen åt dig som är skogsägare.

HUSTOMTETJÄNSTER

Jag kan göra allt det där praktiska som du skulle ha gjort själv om du hunnit, orkat eller kunnat. Som att kitta fönstren där det vittrat sönder, måla, klippa gräs, trimma, hugga, kapa, klyva eller slänga in ved, rensa hängrännor, köra ett lass skräp till tippen eller fälla något enstaka träd.

Bara du vet vad du behöver ha hjälp med, det kostar inget att fråga!

ORD & TON

Jag kan fylla dagträffen eller årsmötet med meningsfullt innehåll. Sjunga egna sånger till keyboard, spela durspel och berätta om hur det var på farmors tid, köra önskelåtar på dragspel eller ha föredrag om hur vardagen kan te sig för en anhörigvårdare. Kontakta mig för mer specifik information om program eller särskilda önskemål.

Här t.v. kan du höra en av mina egna låtar. Fler smakprov på mitt musicerande hittar du om du söker under mitt namn på youtube.com

Just nu åker jag runt i Jämtlands län med ett program om livet och tron, i anslutning till att min andaktsbok "Med stövlarna på jorden" släpps på Bornelings förlag. Jag kommer gärna och besöker även din församling!
Omslag.png
IMG_4610.JPG
DIN LIVSBERÄTTELSE

Jag kan intervjua dig, och sammanställa ett kompendium eller en enklare bok med din livsberättelse, som ett kärt och värdefullt minne att bevara för barn och barnbarn. Jag kan även skanna in och få med några av dina gamla bilder.

 

Som erfaren diakon är jag en professionell lyssnare med tystnadsplikt. Tillsammans kommer vi överens om vad som ska finnas med i berättelsen, och det skrivna resultatet är klart när du är nöjd.

IMG_6613.JPG

Några av Tillerosas uppdrag 2021

IMG_6716.JPG

Skrapning, kittning och målning av gamla fönster i parti och minut!

Röjning av sly

på f.d. åker

IMG_7943.JPG

Vis- och berättarafton vid timmerkojan

Gräsklippning